یو پی اس آنلاین تکفاز

یو پی اس On-line : یو پی اسی است که در حالت عادی برق خروجی به طور کامل توسط مدار مبدل inverter تولید می شود و به دلیل اینکه همیشه در مسیر مصرف کننده است آن را آنلاین می نامند . بدیهی است در این صورت برق تولید شده به لحاظ فرکانس ، دامنه و شکل موج مستقل از ورودی و سینوسی کامل است.

 

 

سری بدون ترانس (1~3)

 

 

سری ترانس دار (2~15)

 

سری بدون ترانس (6~10)

 

 

یک نظر بگذارید

شما باید وارد شده باشیدتا بتوانید نظر بگذارید