ترانس ایزوله حلقوی

ترانس ایزوله حلقوی همان ترانس ایزوله معمولی میباشد اما به علت اینکه سیم پیچها روی یک هسته یکپارچه حلقوی پیچیده شده اند:

1- دارای نویز صدا کم

2- مغناطیس کمتر

3- دمای کمتر

4- از نکته نظر ابعاد نیز کوچکتر هستند.

یک نظر بگذارید

شما باید وارد شده باشیدتا بتوانید نظر بگذارید