آگهی استخدام

بیست و چهارمین نمایشگاه بین المللی تجهیزات پزشکی ایران هلث

نمایشگاه بین المللی بیمارستان سازی، تجهیزات و تاسیسات بیمارستانی

19 الی 22 آذر ماه ساعت 8:00 الی 15:00 محل دائمی نمایشگاههای بین المللی تهران سالن 38 غرفه 15

نمایشگاه بین المللی ایران هلث 1401

بیست و ششمین نمایشگاه بین المللی نفت، گاز،پالایش و پتروشیمی