استابلایزر سروو

تثبيت كننده هاي ولتاژ سروو موتور استابلايزر موتورايز: 

 اين استابلايزرها مجهز به موتورالكتريكي براي جبرانِ افزايش يا كاهش برق شهر ميباشند، هيچ جهش ولتاژي ندارند و خروجي آن ها به نرمي، افزايش يا كاهشِ ولتاژ برق شهر را جبران مي کند و تقریباً ثابت و 220 ولت يا در انواع سه فاز آن ها بين هر دو فاز 380 ولت می باشد.

 اين وسيله يعني " استابلايزر خطي موتورايز" بهينه ترين نوع وسيله حفاظتي تلقي مي گردد و اكثر آن ها مجهز به سيستم محافظ نيز مي باشند يعني با قطع برق يا خارج شدن ولتاژِ برق، از محدوده اي كه امكان جبران سازي توسط اين دستگاه براي آن وجود ندارد، ( 170 ولت تا 250 ولت) برق خروجي را قطع مي كند و در زمان وصل برق يا آمدن  سطح ولتاژ به محدوده قابل جبران سازي، به منظور جلوگيري از نوسانات اوليه ، برق شهر را بعد از يك تأخير، جبران سازي و به سيستم خروجي خودشان متصل ميكنند. اين وسيله (استابلايزر خطي موتورايز )  از نظر كاركرد وسايل پزشكي قابل تائيد مي باشد .

تذكر: در انواع سه فاز، حتماً براي تجهيزات حساس و سرمايه اي بايستي استابلايزر موتورايز سه موتوره كه هر فاز به صورت مستقل كنترل و اصلاح مي شود، استفاده شود.

موارد استفاده استابلايزرها:

استفاده از استابلايزرها براي كليه تجهيزاتي كه داراي قسمتهاي الكترونيكي هستند در كليه مراكز درماني ضروري است و براي كليه تجهيزاتي كه از برق اضطراري استفاده مي كنند بالا ترين اهميت را دارد. بنابراين كليه تجهيزات مراكز درماني غير از تجهيزات ساده حرارتي و كمپرسورها و موتورهاي الكتريكي فاقد كنترل دور بوده، بايد به استابلايزرها متصل شوند. توجه به اين نكته ضروري است كه چنانچه تجهیزات  به یو پی اس های استاندارد متصل باشد نياز نيست توسط استابلايزر تحت حمايت قرار بگيرد.

 

 

 

 

 

استابلایزر سروو تکفاز

 

 

 

 

 

استابلایزر سروو سه فاز

 

یک نظر بگذارید

شما باید وارد شده باشیدتا بتوانید نظر بگذارید