نمایشگاه بین المللی بیمارستان سازی، تجهیزات و تاسیسات بیمارستانی

19 الی 22 آذر ماه ساعت 8:00 الی 15:00 محل دائمی نمایشگاههای بین المللی تهران سالن 38 غرفه 15

یک نظر بگذارید

شما باید وارد شده باشیدتا بتوانید نظر بگذارید